Visi & Misi

Visi dan Misi Masjid Syuhada


Yang pertama-tama perlu dikaji ditelaah adalah visi dan misi Masjid Syuhada, karena visi dan misi itu merupakan titik tolak awal langkah kegiatan penyelanggaraan Masjid Syuhada.

Visi Masjid Syuhada yang berisikan cita-cita atau keadaan yang diidam-idamkan di masa depan [dalam waktu tak terbatas] itu dapatlah dirumuskan dalam kalimat :

“Mengembangkan masjid Syuhada sebagai salah satu masjid yang memiliki keunggulan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta menjadi model (rujukan) penyelenggaraan fungsi dan peranan masjid modern”.

Visi ini, seperti biasa ditelaah dari kajian historis pendirian Masjid Syuhada,merupakan cita-cita dan harapan para pendiri Masjid.masjid syuhada diidam  idamkan menjadi masjid yang modern ,yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah sholat dan semacamnya, melainkan lebih dari itu.Masjid Syuhada diidam-idamkan menjadi masjid yang memiliki keunggulan ,keistimewaan,dan kekhususan dalam bidang pendidikan dan dakwah islamiyah secara utuh menyeluruh, bukan sja bagi masyarakat Yogyakarta, melainkan bagi umat islam di seluruh Indonesia

Bagi ummat Islam masjid ini dapatlah diumpamakan suatu barang modal atau kapitaalsgoed menurut istilah pembangunan sekarang, karena ia adalah laksana sebuah pabrik yang selalu menghasilkan buah dalam lapangan pembangunan budi. kiranya buah yang akan dihasilkan masjid ini dalam pendidikan rohani tidak akan kurang dari pada hasil pendidikan masyarakat dengan jalan majalah-majalah dan alat penerangan lain. Moga-moga Tuhan Mahamurah member rahmat dan petunjuk kepada pengurus Yasma, sehingga kelak masjid Syuhada ini sungguh-sungguh layak menjadi monument peringatan syuhada sampai kepada anak cucu kita, dan setiap hari dan setiap waktu memancarkan syi’ar Islam ke seluruh Indonesia. (Assaat, Ketua Panitia Pendirian Masjid Syuhada,”Pidato Peresmian Masjid Syuhada,”1952:38)

Berlandaskan visi diatas, maka misi yang menjadi tugas utama Masjid Syuhada akan meliputi:
  1. Meningkatkan kemakmuran masjid secara optimal dengan berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.
  2. Mengembangkan lembaga pendidikan, dakwah dan kaderisasi, dan sosial-ekonomi secara profesional untuk memenuhi harapan masyarakat.


Lastes News